Soons tandheelkundige zorg

Tarieven 2019

Maak uw keuze:

 

Groep / Code Prestaties / omschrijvingen Tarief 2019
I

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a. Diagnostisch onderzoek  
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
     
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak € 57,31
     
c. Toeslagen en diversen  
C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78
     
II Maken en/of beoordelen foto s (X)  
     
X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68,77
X24 Schedelfoto € 30,95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31
     
III

Preventieve mondzorg (M)

 
     
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12,85
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12,85
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73
M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M61 Mondbeschermer € 25,79
     
IV

Verdoving (A)

 
     
A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,33
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs Kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77
     
VI

Vullingen (V)

 
     
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70 Parapulpaire stift € 11,46
V80 Wortelkanaalstift € 20,06
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V30 Sealen eerste element € 25,79
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,73
     
VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
     
b. Wortelkanaalbehandeling  
  Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
     
  Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
     
  Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
     
  Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42,94
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
     
  Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
     
  Bleken  
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak € 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73
     
  Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
     
  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
     
  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86 Gebruik operatiemicroscoop € 77,37
     
  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31
     
VIII

Kronen en bruggen (R)

 
     
a. Inlays en kronen  
R08 Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09 Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10 Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11 Eenvlaksinlay € 103,16
R12 Tweevlaksinlay € 160,47
R13 Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28,66
R24 Kroon € 252,17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 Confectiekroon € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 57,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
     
b. Brugwerk  
R40 Eerste brugtussendeel € 171,94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46 Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55 Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60 Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61 Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22,92
     
c. Restauraties diversen  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
     
d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
     
e. Temporaire voorzieningen  
R80 Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
     
IX

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
     
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
  Onderzoek/diagnostiek  
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
     
  Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)  
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 Occlusale spalk € 154,74
G63 Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
     
  Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)  
G69 Opbeetplaat € 63,04
     
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
G10 Niet standaard beetregistratie € 85,97
     
  Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
     
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk € 45,85
     
X

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
     
a. Onderdeel A  
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
     
b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 57,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
     
  Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
     
  Cyste-operatie  
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
     
  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40
     
XI

Kunstgebitten (P)

 
     
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P31 Wortelkap met stift € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P45 Noodkunstgebit € 114,62
     
a. Volledig kunstgebit  
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53
     
  Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
     
  Overige  
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,12
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 57,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 85,97
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 160,47
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17,19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,12
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 85,97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 57,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 85,97
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17,19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 45,85
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 45,85
     
XII

Tandvleesbehandelingen (T)

 
     
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166,21
     
  Parodontale chirurgie  
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
     
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28
     
  Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 343,87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
     
  Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
     
  Directe postoperatieve zorg  
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
     
  Diversen  
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95 (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31
     
XIII

Implantaten (J)

 
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03 Proefopstelling € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
     
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs  
     
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:  
  diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
     
c. Implantologische chirurgie  
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment/td> € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J27 Vervangen implantaat € 223,44
     
d. Diversen  
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102,68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 112,45
     
e. Mesostructuur  
J40 Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
     
f. Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 Onder-klikgebit € 327,58
J52 Boven-klikgebit € 327,58
J53 Omvorming klikgebit € 97,79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
     
g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
     
h. Prothetische nazorg  
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57