Soons tandheelkundige zorg

Tarieven 2020

Maak uw keuze:

 

Groep / Code Prestaties / omschrijvingen Tarief 2020
I

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a. Diagnostisch onderzoek  
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
     
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29.15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak € 58.31
     
c. Toeslagen en diversen  
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46,65
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16
     
II

Maken en/of beoordelen foto s (X)

 
     
X10 Kleine röntgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X21 Kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,66
X24 Schedelfoto € 31,49
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58.31
     
III

Preventieve mondzorg (M)

 
     
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 13,07
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 13,07
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 26,24
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
M40 Fluoridebehandeling € 14,58
M61 Mondbeschermer € 26,24
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50,73
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99
     
IV

Verdoving (A)

 
     
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs Kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 29.15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 29.15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,66
     
VI

Vullingen (V)

 
     
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61.22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Sealen eerste element € 26,24
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 Parapulpaire stift € 11,66
V80 Wortelkanaalstift € 20,41
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
     
VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
     
b. Wortelkanaalbehandeling  
  Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
     
  Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
     
  Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29.15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29.15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29.15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29.15
     
  Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
     
  Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
     
  Bleken  
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,63
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 Uitwendig bleken per kaak € 72,88
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijderen spalk € 5,83
     
  Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
     
  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
     
  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86 Gebruik operatiemicroscoop € 78,71
     
  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
     
VIII

Kronen en bruggen (R)

 
     
a. Inlays en kronen  
R08 Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 Eenvlaksinlay € 104,95
R12 Tweevlaksinlay € 163,26
R13 Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 29,15
R24 Kroon € 256,55
R34 Kroon op implantaat € 233,23
R29 Confectiekroon € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 58,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
     
b. Brugwerk  
R40 Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R46 Brugverankering, per anker € 58,28
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 23,32
     
c. Restauraties diversen  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
     
d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
     
e. Temporaire voorzieningen  
R80 Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,66
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
     
IX

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
     
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
  Onderzoek/diagnostiek bij OPD  
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
     
  Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)  
G1 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 61,22
G62 Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
G68 Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk € 46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
     
  Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)  
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 117,78
G44 Therapeutische injectie € 64,14
G46 Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 46,65
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61
     
b. Beetregistraties  
G10 Niet standaard beetregistratie € 87,46
     
  Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G15 Voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
     
  Diversen  
G15 Voor het behouden van beethoogte € 29,15
G65 Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G69 Opbeetplaat € 64,14
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
     
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 Reparatie MRA met afdruk € 46,65
     
X

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
     
a. Onderdeel A  
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
     
b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 58,31
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
     
  Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,60
     
  Cyste-operatie  
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
     
  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
     
XI

Kunstgebitten (P)

 
     
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,56
P31 Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 Noodkunstgebit € 116,61
     
a. Volledig kunstgebit  
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
     
  Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
     
  Overige  
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,82
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 163,26
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,82
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46,65
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 46,65
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 46,65
     
XII

Tandvleesbehandelingen (T)

 
     
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
     
  Parodontale chirurgie  
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 349,84
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
     
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145,77
     
  Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 349,84
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
     
  Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87 Kroonverlenging per element € 186,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
     
  Directe postoperatieve zorg  
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
     
  Diversen  
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 Toepassing lokaal medicament € 62,97
T95 (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 58,31
     
XIII

Implantaten (J)

 
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
     
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
     
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:  
  diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84,57
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
     
c. Implantologische chirurgie  
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 94,02
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment/td> € 35,32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J27 Vervangen eerste implantaat € 227,33
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 298,47
     
d. Diversen  
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 104,46
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 23,32
J87 Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 23,32
     
e. Mesostructuur  
J45 Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
J42 Staaf tussen twee implantaten € 203,95
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
     
f. Prothetische behandeling na implantaten  
J50 Boven- en onder klikgebit € 512,37
J51 Onder-klikgebit € 333,29
J52 Boven-klikgebit € 333,29
J53 Omvorming klikgebit € 99,49
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
     
g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
     
h. Prothetische nazorg  
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78 Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
J79 Verwijderen én vervangen steg € 45,47
     
i. Ketenzorg implantologie  
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506,40