Soons tandheelkundige zorg

Tarieven

Maak uw keuze:

 

Groep / Code Prestaties / omschrijvingen Tarief 2018
I

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a. Diagnostisch onderzoek  
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
     
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak € 55,26
     
c. Toeslagen en diversen  
C80 Mondzorg aan huis € 16.58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
C85 Weekendbehandeling € 21,00
C86 Avondbehandeling € 21,00
C87 Nachtbehandeling € 21,00
     
II Maken en/of beoordelen foto s (X)  
     
X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26
     
III

Preventieve mondzorg (M)

 
     
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12,39
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12,39
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 Mondbeschermer € 24,87
     
IV

Verdoving (A)

 
     
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs Kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,22
     
VI

Vullingen (V)

 
     
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 23,21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37,02
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48,07
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67,41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 78,47
V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,05
V70 Parapulpaire stift € 11,05
V80 Wortelkanaalstift € 19,34
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,31
V30 Sealen eerste element € 24,87
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,53
     
VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
     
b. Wortelkanaalbehandeling  
  Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
     
  Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
     
  Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
     
  Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
     
  Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
     
  Bleken  
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 Uitwendig bleken per kaak € 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk € 5,53
     
  Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
     
  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand € 110,51
E32 Premolaar € 154,72
E33 Molaar € 198,93
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
E37 Kijkoperatie € 66,31
     
  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86 Gebruik operatiemicroscoop € 74,60
     
  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26
     
VIII

Kronen en bruggen (R)

 
     
a. Inlays en kronen  
R08 Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 Drievlaks composiet inlay € 165,77
R11 Eenvlaksinlay € 99,46
R12 Tweevlaksinlay € 154,72
R13 Drievlaksinlay € 221,03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 27,63
R24 Kroon € 243,13
R28 Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31
R29 Confectiekroon € 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 55,26
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 110,51
     
b. Brugwerk  
R40 Eerste brugtussendeel € 165,77
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
R46 Brugverankering, per anker € 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63
R55 Gipsslot met extra afdruk € 27,63
R60 Plakbrug zonder preparatie € 110,51
R61 Plakbrug met preparatie € 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22,10
     
c. Restauraties diversen  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63
     
d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51
     
e. Temporaire voorzieningen  
R80 Temporaire, eerste voorziening € 27,63
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,05
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
     
IX

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
     
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
  Onderzoek/diagnostiek  
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
     
  Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)  
G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 Occlusale spalk € 149,19
G63 Repositiespalk € 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
G65 Indirect planmatig inslijpen € 303,92
G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
G67 Behandeling triggerpoint € 60,78
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26
     
  Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)  
G69 Opbeetplaat € 60,75
     
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
G10 Niet standaard beetregistratie € 82,89
     
  Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11 Scharnierasbepaling € 82,89
G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
G15 Voor het behouden van beethoogte € 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26
     
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276,29
G72 Controlebezoek MRA € 27,63
G73 Reparatie MRA met afdruk € 44,21
     
X

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
     
a. Onderdeel A  
H11 Trekken tand of kies € 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
H26 Hechten weke delen € 60,78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58
     
b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 55,26
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,15
     
  Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,41
H44 Primaire antrumsluiting € 60,78
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,36
     
  Cyste-operatie  
H60 Marsupialisatie € 77,36
H65 Primaire sluiting € 149,19
     
  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176,82
     
XI

Kunstgebitten (P)

 
     
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 60,78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
P31 Wortelkap met stift € 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
P45 Noodkunstgebit € 110,51
     
a. Volledig kunstgebit  
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17
     
  Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
P27 Reoccluderen € 55,26
P28 Naregistratie en remounten € 55,26
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15
     
  Overige  
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38,68
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 82,89
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 154,72
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,58
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44,21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 38,68
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 82,89
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16,58
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44,21
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44,21
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44,21
     
XII

Tandvleesbehandelingen (T)

 
     
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25
     
  Parodontale chirurgie  
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179,59
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 331,54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 55,26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69,07
     
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80 Tandvleestransplantaat € 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element € 52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 138,14
     
  Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 331,54
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179,59
     
  Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87 Kroonverlenging per element € 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant € 331,54
     
  Directe postoperatieve zorg  
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
     
  Diversen  
T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T57 Toepassing lokaal medicament € 59,68
T95 (Draad)Spalk € 22,10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 55,26
     
XIII

Implantaten (J)

 
J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie € 61,27
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 94,26
J03 Proefopstelling € 127,25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42,42
     
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,85
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226,22
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141,39
J11 Prepareren donorplaats € 127,25
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136,67
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs  
     
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:  
  diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale € 28,28
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80,12
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122,54
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 56,55
J19 Toeslag esthetische zone € 61,27
     
c. Implantologische chirurgie  
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215,38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70,69
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155,53
J27 Vervangen implantaat € 215,38
     
d. Diversen  
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 108,40
     
e. Mesostructuur  
J40 Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41 Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
J42 Staaf tussen twee implantaten € 193,23
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
     
f. Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 Boven- en onder klikgebit € 485,43
J51 Onder-klikgebit € 315,76
J52 Boven-klikgebit € 315,76
J53 Omvorming klikgebit € 94,26
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25
     
g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83
     
h. Prothetische nazorg  
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10